Skip to main content

Posts

From The Restory - Conversations On The Journey (25)

  Simple Living "...give me neither poverty nor riches; feed me with the food that I need, or I shall be full, and deny you,  and say, “Who is the Lord?” or I shall be poor, and steal,  and profane the name of my God. ‭‭                                                                                                                Proverbs 30:8-9‬ ‭ The Conversation  Elements From The Conversation Music We send our love and wish for you a simple life.  George & Matilda 
Recent posts

Vanuit Die Restory - Gesprekke Tussen Reisgenote (26)

Eenvoudig Lewe "..... moet my nie arm maak of ryk nie,  gee my net die kos wat ek nodig het,  sodat ek nie te veel het en U verloën en sê: “Wie is die Here?” nie,  en sodat ek nie arm word en steel en my God se Naam oneer aandoen nie.” ‭‭                                                                                                                                             Spr 30:8-9‬ ‭ (In die opname van ons gesprek het George gesê dat die gebed in Spr 31 is.) Die Gesprek  Elemente Uit Die Gesprek  Musiek Ons stuur ons liefde en wens vir julle 'n eenvoudige lewe. George & Matilda 

From The Restory - Conversations On The Journey (24)

     Simple Pleasures: Grandchildren    The Conversation Elements From The Conversation Music Sending you peace and our love. George and Matilda

Vanuit Die Restory - Gesprekke Tussen Reisgenote (25)

      Die Klein Vreugdes: Kleinkinders     Die Gesprek Elemente Uit Die Gesprek  Musiek Ons stuur vir julle vrede. En ons liefde.  George en Matilda

From The Restory - Conversations On The Journey (23)

    Reality   The Conversation Elements From The Conversation Music With our love. George en Matilda

Vanuit Die Restory - Gesprekke Tussen Reisgenote (24)

   Realiteit   Die Gesprek Elemente Uit Die Gesprek Musiek Met ons liefde. George en Matilda

From The Restory - Conversations On The Journey (22)

   Liminal Space   The Conversation Elements From The Conversation  Music Thinking of each of you on your journey. Sending much love.  George en Matilda